Make your own free website on Tripod.com

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf

 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Akademik
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

 

Cold Water

Hot Water

Waste

Soil

Sanitary

  

 

 

Menu • Do It Yourself • Repair Taps • Clear Blockage • Repair Water Tank • Repair Basin • Repair Valves • Replace Toilet • Pipe Leakage

Persediaan serta perancangan yang betul adalah langkah yang paling berkesan di dalam menangani masaalah sebarang kerosakan yang berlaku di dalam sIstem perparitan. Tindakan segera yang lebih efektif, sebaik sahaja kerosakan tersebut berlaku adalah langkah yang paling bijak di dalam menangani sesuatu masaalah tersebut,sebelum ianya menjadi semakin rumit.

Sekiranya tanda-tanda awal seumpama ini tidak diberi perhatian yang sewajarnya, bukanlah perkara yang mustahil ianya akan menjadi lebih rumit untuk diselenggarakan serta sudah tentu akan melibatkan perbelanjaan yang lebih dari segi kos pembaikannya.

     Blockage On Sink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf