Make your own free website on Tripod.com

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf

 

    

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Akademik
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

 

               

    Objektif Latihan Kemahiran MARA

 

Menggalak , membimbing , melatih dan membantu Bumiputra supaya menyertai dengan aktif dan maju dalam kegiatan perdagangan dan perusahan kecil dan sederhana kearah pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputra yang berjaya dan kukuh .

 

                                    Objektif

 

Menambah bilangan penglibatan Bumiputra dalam industriterkini yang mencerminkan Komposisi Kaum Malaysia .

                                      

                                       Visi

 

Menjadi sebuah Institusi Latihan Teknikal yang cemerlang bertaraf dunia
    
                              

                                    Misi

Melatih dan mengeluarkan tenaga kerja yang berilmu berketrampilan , berakhlak mulia , berdisiplin dan berdaya saing .

 

                                      Moto

 

Bersama Berhijrah Membina Budaya Kecermelangan Kemahiran .

 


 

                        Alamat IKM Kuching

Ikm Kuching ,Jalan Kemahiran Off Jalan Sultan tengah 93050 Kuching , Sarawak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf