Make your own free website on Tripod.com

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf

 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Akademik
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

 

Semester 1


TUM 1032 Mathematics 1
TUK 1011 Entrepreneurship

TUE 1022 Basic English Communicaton Skills 1

TUS 1051 Islam Dan Konsep - Konsep Asas

TUN 1061 Asas Etika Dan Nilai
     

Semester 2


TUE 2122  Basic English Communicaton Skills 2

TUK 2111  Business Planning 

TUS 2151  Islam Sebagai Peradaban DanTamaddun

TUN 2161 Teori Etika Dan Konflik
TUM 2132 Mathematics 2


Semester 3

 

TUE 3222 Basic English Communicaton Skills 3

TUK 3211 Enterpreneurial Project

TUS 3251 Intitusi Islam

TUN 3261 Masalah Dan Isu Moral

TUA 3073 Pengajiaan Malaysia

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf