Make your own free website on Tripod.com

  

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Am • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas

                                     Klik pada tajuk untuk pautan pecahan tajuk

 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Am
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

 

Semester 1
CUM 1042 Mathematics 1
CUS 1051 Islamic Studies 1
CUE 1022 English &CommunicationStudies1
CUK 1011 Entrepreneur      

Semester 2
CUS 2151 Islamic Studies 2
CUE 2122 English & Communication Studies 2
CUK 2111 Basic Accounting

Semester 3

Latihan Dalam Loji

 

Semester 4

CUS 3251 Islamic Studies 3
CUE 3222 English & Communication Studies 3
CUK 3211 Medium Enterprise Management

 

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Am • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas