Make your own free website on Tripod.com

Menu | Building Contruction | Internal Water Supply System | External Water Supply System | Drafting Fundamental | Plumbing Maintenance | Computer Aided Drafting | Site Surveying | Blueprint Reading | Contract Procedure | Builders Quantities And Estimating | Introduction To Plumbing Design | Water Pumping System | Water Treatment | Sewerage System | Fire Fighting Plumbing System

                         

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Akademik
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

Memasang Paip Indok     Perform Flange Joint        Projek Mercu Tanda STBP

 

 

Semester 1


TCP 1015  Internal Water Supply 
TCP 1022  Building Construction
TCV 1032  Drafting Fundamental
TIV   1011  Introduction To Computer 


Semester 2

 
TCP 2114  External Water Supply System
TCP 2033  Sewerage System

TCV 2072  Site Surveying

TCV 2022  Builders Quantities And    

                  Estimating
TCV 2062  Blue Print Reading
TCV 2092  Computer Aided Drafting

 

 

Semester 3

 

TCP 3052  Water Pumping System

TCP 3062  Water Treatment
TCP 3072  Introduction To Plumbing Design

TCP 3041  Plumbing Maintenance

TCP 3082  Fire Fighting Plumbing System
TCV 3052  Contract Procedures

 

 

Semester 4

 

Latihan Dalam Loji

 

 

Dalam Sistem Pembelajaran Latihan Kemahiran MARA , pelajar diberi ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kursus yang diceburi . Untuk memantapkan lagi pengetahuan tiori dan amali yang telah dipelajari didalam kampus , latihan Industri perlu dilaksanakan . latihan Industri merupakan satu aktiviti pembelajaran yang mana pelajar akan dihantar kesyarikat - syarikat yang bersesuaian dengan kursus yang diceburi supaya mereka mendapat pendedahan yang sewajarnya kepada suasana perkerjaan yang sebenar .

 

 

 

Install Watermain Pipe

                                  Perform Threading

 

 

 

 

 

 

 

                  Latihan Amali Pemasangan Paip Indok dan Kelengkapanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu | Building Contruction | Internal Water Supply System | External Water Supply System | Drafting Fundamental | Plumbing Maintenance | Computer Aided Drafting | Site Surveying | Blueprint Reading | Contract Procedure | Builders Quantities And Estimating | Introduction To Plumbing Design | Water Pumping System | Water Treatment | Sewerage System | Fire Fighting Plumbing System