Make your own free website on Tripod.com

          

Menu | Basic Construction | Water Supply 1 | Technical Drawing | Computer Applications | Plumbing Science | Plumbing Maintenance | Water Supply2 | Computer Aided Design | Surveying | Blueprint Reading | Drainage System | Welding Practice | Contract Procedure | Estimating | Plumbing Design | Pumping System | Sewage Treatment | Sewerage System

                               Klik pada tajuk untuk pautan

 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Am
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

 

            Semester 4

Rancangan Pembelajaran

1 2 3 4 5

Lesson Plan

1 2 3 4 5

Job Sheet

1 2 3 4 5

Kertas Penerangan

1 2 3 4 5

Nota Teori

1 2 3 4 5
  Subjek Teori 1 2 3 4 5
 Terma ( Term Of Glossary ). 1 2 3 4 5
  Undang-Undang Bekalan Air, Peraturan dan CP 310. 1 2 3 4 5
  Jenis Penggunaan Bahan Dan Bahan Penyambung. 1 2 3 4 5
 Test 1 1 2 3 4 5
  Tangki Simpanan. 1 2 3 4 5
  Jenis-Jenis Sistem Pemasangan. 1 2 3 4 5
  Pam. 1 2 3 4 5
 Test 2 1 2 3 4 5
  Preliminary Dan Aturcara Rekabentuk. 1 2 3 4 5
  Geraf Dan Jadual. 1 2 3 4 5
  Water Supply Rules. 1 2 3 4 5
  Undang-Undang Bekalan Air. 1 2 3 4 5
  Piawaian yang Diluluskan (Jadual Ketiga). 1 2 3 4 5
  Ulangkaji Dan Latihan 1 2 3 4 5
  Final Exam 1 2 3 4 5

 

Menu | Basic Construction | Water Supply 1 | Technical Drawing | Computer Applications | Plumbing Science | Plumbing Maintenance | Water Supply2 | Computer Aided Design | Surveying | Blueprint Reading | Drainage System | Welding Practice | Contract Procedure | Estimating | Plumbing Design | Pumping System | Sewage Treatment | Sewerage System