Make your own free website on Tripod.com

           CCP 3092  Water And Sewage Treatment

Menu | Basic Construction | Water Supply 1 | Technical Drawing | Computer Applications | Plumbing Science | Plumbing Maintenance | Water Supply2 | Computer Aided Design | Surveying | Blueprint Reading | Drainage System | Welding Practice | Contract Procedure | Estimating | Plumbing Design | Pumping System | Sewage Treatment | Sewerage System

                               Klik pada tajuk untuk pautan

 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Am
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

 

 

 

             Semester 4

Rancangan Pembelajaran

1 2 3 4 5 TURBIDITY METER

Lesson Plan

1 2 3 4 5

Job Sheet

1 2 3 4 5

Kertas Penerangan

1 2 3 4 5

Nota Teori

1 2 3 4 5

Assignment

1 2 3 4 5
 Subjek Teori 1 2 3 4 5 PH METER SET
  Air Secara Am 1 2 3 4 5
  Pembersihan Air 1 2 3 4 5
  Proses Rawatan Air 1 2 3 4 5
  Ujian - Ujian Piawaian Makmal 1 2 3 4 5
 Test 1 1 2 3 4 5
  Komposisi Kumbahan 1 2 3 4 5 TURBIDITY METER
  Kekuatan Kumbahan Dan Bakteria 1 2 3 4 5
  Pengurusan Air Sisa Dan Rawatan Kumabahan 1 2 3 4 5
  Pra Rawatan , Rawatan Lazim Dan Lagon Berudara 1 2 3 4 5
  Tangki Najis 1 2 3 4 5
 Test 2 1 2 3 4 5 FLOC TESTER
  Imhoff Tank , Oxidation Pond , Cesspool Dan Soakway 1 2 3 4 5
  Ulangkaji Dan Latihan 1 2 3 4 5
  Final Exam 1 2 3 4 5

Menu | Basic Construction | Water Supply 1 | Technical Drawing | Computer Applications | Plumbing Science | Plumbing Maintenance | Water Supply2 | Computer Aided Design | Surveying | Blueprint Reading | Drainage System | Welding Practice | Contract Procedure | Estimating | Plumbing Design | Pumping System | Sewage Treatment | Sewerage System