Make your own free website on Tripod.com

 

Menu | Basic Construction | Water Supply 1 | Technical Drawing | Computer Applications | Plumbing Science | Plumbing Maintenance | Water Supply2 | Computer Aided Design | Surveying | Blueprint Reading | Drainage System | Welding Practice | Contract Procedure | Estimating | Plumbing Design | Pumping System | Sewage Treatment | Sewerage System

                                             Klik pada tajuk untuk pautan
 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Am
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

 

 

 

Semester 2

Rancangan Pembelajaran

1 2 3 4 5

LASER LEVELING

LASER LEVELING

Lesson Plan

1 2 3 4 5

Job Sheet

1 2 3 4 5

Kertas Penerangan

1 2 3 4 5

Nota Teori

1 2 3 4 5
 Test  1 2 3 4 5
  Subjek Teori 1 2 3 4 5
  Pengenalan CCV  2042  1 2 3 4 5
  Pengenalan ukuran jarak 1 2 3 4 5
  Ukur kejuruteraan 1 2 3 4 5  
  Ukur aras 1 2 3 4 5
  Ujian 1 (15%) 1 jam 1 2 3 4 5
  Contour survey 1 2 3 4 5
  Pengenalan ukur teodolite 1 2 3 4 5
  Ukur teodolite 1 2 3 4 5
  Pengenalan memancang tanda 1 2 3 4 5
  Memancang tanda utk talian paip 1 2 3 4 5
 Ukur Kompas          
  Ujian 2 (10%) 1 jam 1 2 3 4 5
  Amali 1 2 3 4 5
  Pengenalan alat ukur dan kaedah menggunakan / mengendalikan 1 2 3 4 5  

 

  Mendirisiapkan kaki tiga dan pengarasan alat aras 1 2 3 4 5
  Latihan ujian dua piket 1 2 3 4 5
  Latihan mengukur / mendapatkan jarak menggunakan alat aras 1 2 3 4 5
  Memilih dan menanda stesen untuk kerja ukur 1 2 3 4 5
  Latihan merekod bacaan /mencerap bacaan kaedah naik/turun 1 2 3 4 5
  Latihan mencerap bacaan kaedah ukur aras memanjang 1 2 3 4 5
  Latihan merancang tanda talian paip menggunakan alat aras 1 2 3 4 5
 Ujian Akhir ( 40% )          

Menu | Basic Construction | Water Supply 1 | Technical Drawing | Computer Applications | Plumbing Science | Plumbing Maintenance | Water Supply2 | Computer Aided Design | Surveying | Blueprint Reading | Drainage System | Welding Practice | Contract Procedure | Estimating | Plumbing Design | Pumping System | Sewage Treatment | Sewerage System