Make your own free website on Tripod.com

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf                                                                                                   

KaKiTaNgan SiJiL TekNoLoGi BeKaLan AiR Dan PeMbenTunGan

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Akademik
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

Zulkarnain Md Yunus

 

Abdul Malek Hakim

 

Abdul Hakim Sarih

 

Ismail Mt Daut

 

Shaharan Abd Razak

 

 

Amrie

 

Siti Mariah

 

 

 

Institut Kemahiran MARA, Jalan Kemahiran Off Jalan Sultan,Tengah , 93050, Kuching, Sarawak

 

ORGANIZATION CHART

ZULKARNAIN BIN MD YUNUS HEAD OF DEPARTMENT

HEAD OF DEPARTMENT

Zulkarnain Md Yunus

 

ABDUL MALEK SENIOR INSTRUCTOR            ABDUL HAKIM BIN SARIH SENIOR INSTRUCTOR

INSTRUCTOR

ISMAIL BIN MT DAUT INSTRUCTOR            SHAHARAN ABD RAZAK INSTRUCTOR

 

 

 

 

SITI MARIAH BUSRA TECHNICIAN

TECHNICIAN

         

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf